Zgierska: 42 307 07 37

Badania dla kierowców

W przychodni Blue Medica Łódź mogą Państwo wykonać badania zarówno dla kierowców kat. A i B oraz dla kandydatów na kierowców.

Kiedy należy wykonać badania?

Od kierowcy wymagane są orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów w następujących sytuacjach:

  • gdy ubiega się o wydanie prawa jazdy,
  • gdy ubiega się o ponowne wydanie prawa jazdy po jego uprzednim zatrzymaniu,
  • po spowodowaniu wypadku drogowego,
  • po kontroli drogowej, w wyniku której stwierdzono jazdę pod wpływem alkoholu,
  • gdy kandydat ubiega się o uprawnienia egzaminatorskie,
  • na wniosek odpowiednich organów, stwierdzających konieczność ponownej kontroli lekarskiej kierowcy.

Badania dla kierowców kat. A i B oraz dla kandydatów na kierowcę

W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

W trakcie badania lekarz sprawdza prawidłowość funkcji motorycznych pacjenta. Badaniu poddany zostaje zarówno wzrok, jak i słuch. Dodatkowo lekarz wykonuje badania na obecność padaczki oraz sprawdza stan układu nerwowego poprzez podstawowe badania reakcji. W niektórych przypadkach lekarz może zlecić dodatkowe badania, np. EKG.

Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających specjalistyczne uprawnienia do badań kierowców.