Zgierska: 42 307 07 37

Spirometria - Poradnie specjalistyczne

Personel sieci Blue Medica Łódź w ramach badań diagnostycznych realizuje badania spirometryczne, służące ocenie wydolności dróg oddechowych pacjenta. W czasie badania dokonuje się pomiaru objętości i pojemności płuc, a także sprawdza przepływ powietrza, które znajduje się w płucach i oskrzelach na różnych etapach cyklu oddechowego. Badanie wykonywane jest przy pomocy spirometru.

Badania spirometryczne są wykonywane w ramach świadczeń prywatnych.

Badanie wykonywane jest w placówce Blue Medica Łódź przy ul. Zgierskiej 211 w Łodzi.