Zgierska: 42 307 07 37

Immunologia kliniczna - Poradnie specjalistyczne

Poradnia immunologiczna Blue Medica zajmuje się diagnozą oraz leczeniem chorób związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego (immunologicznego). Immunologia to dziedzina medycyny zajmująca się biologicznymi i biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowej. Specjaliści poradni immunologicznej Blue Medica zajmują się diagnozą oraz leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności.

Zakres usług poradni immunologicznej Blue Medica obejmuje:

  • konsultacje specjalistyczne,
  • rozpoznanie i leczenie pacjentów z nawracającymi infekcjami, zaburzeniami odporności oraz alergiami.

Wskazaniami do konsultacji z lekarzem immunologiem klinicznym są m.in.:

  • powyżej 6 zakażeń w roku,
  • trwająca więcej niż 2 miesiące antybiotykoterapia nieprzynosząca oczekiwanych rezultatów,
  • przewlekłe zakażenia grzybicze,
  • powyżej 2 zapaleń płuc w roku,
  • ciężkie zakażenia – mózgu, skóry, kości, mięśni,
  • posocznica.

Poradnia immunologiczna działa w ramach prywatnych konsultacji w Blue Medica przy ul. Zgierskiej 249 w Łodzi.