Zgierska: 42 307 07 37    Ogniskowa: 667 238 925

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca - Badania laboratoryjne

Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca w Blue Medica prowadzona jest w celu ustalenia przyczyn złego samopoczucia pacjenta oraz wykrycia źródeł choroby. Głównym celem diagnostycznym jest ocena pracy lewej komory serca na podstawie objawów niewydolności serca rozpoznanych u pacjenta. Lekarz w wywiadzie określa także dodatkowe czynniki ryzyka tj. występujące nadciśnienie, cukrzycę, czy zaawansowany wiek.

W Blue Medica w trakcie diagnostyki choroby wieńcowej i chorób serca wykonuje się następujące badania laboratoryjne:

  • markery sercowe (CK-MB mass,  NT pro-BNP)
  • oznaczenie homocysteiny, której nadmiar uszkadza naczynia krwionośne,
  • oznaczenie mioglobiny, biorącej udział w magazynowaniu tlenu,
  • oznaczenie troponiny I, niezbędnej do prawidłowego skurczu mięśnia sercowego.

Usługa wykonywana jest w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnych konsultacji.

Badania wykonywane są w następujących placówkach Blue Medica:

  • NZOZ Blue Medica przy ul. Zgierskiej 249 w Łodzi,
  • NZOZ Blue Medica przy ul. Polnej 4 w Dłutowie.