Zgierska: 42 307 07 37    Ogniskowa: 667 238 925

Spółka

Paweł Jarosz – Prezes Zarządu

Lekarz, przedsiębiorca, wykładowca i trener. Twórca idei i koncepcji sieci nowoczesnych placówek medycznych Blue Medica. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (kierunek lekarski). Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Wykłada na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2015 roku kieruje stworzoną przez siebie siecią placówek medycznych Blue Medica.

W latach 2009-2011 kierował agencją eventową HealthEvent, specjalizującą się w tworzeniu eventów medycznych i profilaktycznych. Od 2011 do 2014 roku piastował funkcję Prezesa Zarządu HealthThink Public Relations Sp. z o.o., specjalizującej się w obsłudze firm z sektora medycznego i farmaceutycznego, a także w tworzeniu kampanii edukacyjnych i społecznych.

W 2014 roku objął stanowisko Prezesa powołanej grupy ThinkGroup S.A., w skład której wchodzą spółki: HealthThink Sp. z o.o., Mobilne Badania Sp. z o.o., Egzaminy Lekarskie Sp. z o.o. oraz Medlaw Consulting Sp. z o.o.  Od 2014 r. pełni funkcję CEO londyńskiego funduszu inwestycyjnego Millennium Bridge Investment Ltd.

 

Iga Fiedorow – Managing Director

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista ds. komunikacji oraz social mediów.

Od początku 2015 r. pełniła funkcję Managera placówki Blue Medica w Dłutowie, a w styczniu 2016 r. objęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego sieci placówek Blue Medica w Polsce.

Doświadczenie zdobywała w zespole agencji HealthThink, zarządzając polityką informacyjną klientów firmy oraz tworząc strategię komunikacji.

Ukończyła szkolenia związane z zasadami kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce, zasadami raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych po stronie świadczeniodawcy oraz zasadami prawidłowego przygotowania ofert w ramach postępowań na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych płatnika.

 

Ewelina Szymańska – Dyrektor ds. Finansów i Administracji

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista w dziedzinie brandingu i public relations.

W Blue Medica pełni funkcję Prokurenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Specjalista ds. Administracji w ThinkGroup S.A., zajmując się analizą danych finansowych wszystkich spółek w ramach grupy. Od 2016 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Finansów tworząc politykę finansową firmy oraz sprawując nadzór nad wewnętrznymi kontrolami finansowymi i rozliczeniami.

 

Ewelina Domiza – Operative Manager

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego na kierunku Socjologia Zasobów Ludzkich i Karier Zawodowych. Wielbicielka dobrej literatury oraz podróży.

Od marca 2016 r. pełni rolę Managera placówki Blue Medica przy ul. Rzgowskiej w Łodzi.

Karierę zawodową rozpoczynała w działach obsługi pacjenta placówek medycznych. Specjalizuje się w budowaniu zespołu oraz zarządzaniem relacjami personelu zarówno wewnątrz zespołu, jak i między personelem a pacjentami.

 

Karolina Karpińska – Dyrektor ds. Marketingu

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista w dziedzinie brandingu i public relations.

W Blue Medica pełni funkcję dyrektora ds. marketingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Managing Director w firmie Mobilne Badania Sp. z o.o., zajmując się kompleksową organizacją eventów medycznych.
Specjalizuje się w kreowaniu i nadzorowaniu realizacji strategii marketingowej firmy, a także w przygotowywaniu materiałów reklamowych i promocyjnych.