Zgierska: 42 307 07 37    Ogniskowa: 667 238 925

Medycyna sportowa

Specjaliści naszej placówki oferują w ramach medycyny sportowej następujący zakres świadczeń:

 • badania wstępne – orzekanie o zdolności do uprawiania różnych form aktywności,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń,
 • badania laboratoryjne,
 • badania ortopedyczne,
 • RTG kręgosłupa,
 • EKG,
 • EEG,
 • próby wysiłkowe,
 • konsultacje laryngologiczne,
 • konsultacje okulistyczne,
 • konsultacje neurologiczne,
 • profilaktyka schorzeń narządu ruchu,
 • zabiegi rehabilitacyjne.