Zgierska: 42 307 07 37

Kardiologia

Wykonujemy wszelkie niezbędne badania z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, a wśród nich:

Diagnostyka chorób układu krążenia:

  • konsultacje kardiologiczne wraz z wystawieniem koniecznych skierowań, opinii, recept,
  • badania EKG i próby wysiłkowe,
  • Holter EKG (badanie 24 godzinne),
  • monitorowanie 24-godzinne ciśnienia tętniczego,
  • ECHO serca,
  • USG serca.