Zgierska: 42 307 07 37

Polityka prywatności

Blue Medica Łódź Sp. z o.o. udostępnia na stronie www.bluemedica.pl chronione prawem
autorskim materiały, w tym artykuły, logotypy, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę,
dźwięki i materiały audio oraz video.

Blue Medica Łódź Sp. z o.o., udostępniając na stronie www.bluemedica.pl treści, stanowiące
samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę użytkowników na
konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z strony www.bluemedica.pl zgodnie
z przepisami prawa, postanowieniami niniejszej noty oraz dobrymi obyczajami,
w poszanowaniu praw własności intelektualnej.