Zgierska: 42 307 07 37    Ogniskowa: 667 238 925

Nasi specjaliści

Harmonogram pracy →

dr Paweł Jarosz

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Miejsce pracy

NZOZ Blue Medica Zgierska

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Warszawski

Przynależność do towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Lekarskie

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Pełnione funkcje we władzach uczelnianych, instytucjach, organizacjach

Członek honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland

Znajomość języków obcych

Język rosyjski, angielski i podstawy włoskiego

Zainteresowania i pasje

Podróże, kino, narciarstwo

Dodatkowe umiejętności

Ultrasonografia