Zgierska: 42 307 07 37

Ruszają bezpłatne badania dla seniorów w Blue Medica!

Czerwiec w Blue Medica będzie Miesiącem Zdrowego Seniora. Z uwagi na trudności, z jakimi spotykają się osoby starsze, w umawianiu wizyt do specjalistów oraz dostępności badań, które powinny być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki, łódzki oddział sieci placówek Blue Medica przy ul. Zgierskiej 249 postanowił przeznaczyć cały miesiąc na bezpłatne badania.

Badania będą odbywały się w kolejnych tygodniach czerwca, zostały podzielone pod względem profilu diagnostycznego. I tak seniorzy będą mogli wykonać bezpłatnie spirometrię w kierunku rozpoznania astmy, mammografię wykorzystywaną w profilaktyce raka piersi, EKG (służące ocenie pracy serca) oraz pomiar stężenia glukozy we krwi w profilaktyce cukrzycy. Wszystkie badania zostaną przeprowadzone w gabinecie zabiegowym przez doświadczone pielęgniarki, a wyniki – w razie potrzeby – zostaną skonsultowane z lekarzem.

Harmonogram bezpłatnych badań wygląda następująco:

01.06 – 07.06 Tydzień dla płuc (spirometria)

08.06 – 14.06 Tydzień dla kobiet (mammografia)

15.06 – 21.06 Tydzień dla serca (EKG)

22.06 – 28.06 Tydzień bez cukrzycy (badanie stężenia glukozy)

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w badaniach profilaktycznych proszeni są o umawianie wizyt telefonicznie przez infolinię Blue Medica pod nr tel. 801 100 111.